Besser kirke er opført i midten af 1200 tallet. Senere i middelalderen blev det oprindelige kor ombygget og skibet forlænget mod vest. Senere igen rejstes tårnet.

Våbenhuset stammer fra reformationstiden.

Altertavlen er fra 1589 og prædikestolen fra 1602.