Ballen

Hyggelig havneby. En kalkovn fra 1880´erne der er restaureret kan ses 100 m syd for havnen.
Nord for havnen ligger Den Gamle Købmandsgård der er opført i 1844, som i dag også er et købmandsmuseum, hvor rundvisning kan bestilles på 86590001 eller info@kobmandsgarden.dk

Besser Kirke

Besser kirke er opført i midten af 1200 tallet. Senere i middelalderen blev det oprindelige kor ombygget og skibet forlænget mod vest. Senere igen rejstes tårnet. Våbenhuset stammer fra reformationstiden. Altertavlen er fra 1589 og prædikestolen fra 1602.

Brattingsborg Gods

Godset drives i dag som et moderne landbrug. Udenfor sæsonen kan der tages imod større grupper efter aftale.

Brundby

Brundby har fået sit navn efter mere end 50 husbrønde. På vej mod Tranebjerg på venstre hånd ligger Basebakkegården med en nyeligt restaureret husbrønd. Brønden stammer måske fra det 1600 århundrede og er efter datidens forhold et kæmpe bygningsværk.

Ikke langt derfra på højre hånd ligger den højtbeliggende stubmølle Kolhøjmølle, der er bygget i begyndelsen af 1600-tallet på øen Endelave. I 1817 blev den flyttet til Samsø.

Kolby Kirke

Kirken er fra 1200-tallets midte. Det oprindelige kor er i senmiddelalderen blevet ombygget og forstørret. Senere tilbyggedes sakristi, våbenhus og tårn. På tårnets vestvæg ses et kalkmaleri fra ca. 1525 af Sankt Jørgen og dragen. Ved restaureringen i 1960´erne fandt man en lektorie- eller prædikestol fra katolsk tid i korbuens nordside.

Kolby Mølle

Møllen er en hollandsk mølle bygget ca. 1855 i Jylland og flyttet til Samsø i 1899. Den var i brug indtil 1947, men er nu fredet. I sommerperioden er der visse dage åbent for besøgende.

Langør – Kyholm

Langør er Samsøs eneste naturhavn var indtil 1880 Samsøs vigtigste havn. Stedet omtales allerede i de Islandske sagaer. Kyholm er idag ubeboet, men tjente tidligere flere formål;  som pesthus for Jylland under Den sorte Død i 1709-1712, som befæstet base under Englænderkrigen 1801-1815, og endelig som karantænestation under koleraepidemierne fra 1832-1857. I Nordbybugten ligger et havdambrug, der kan skimtes fra stranden. I de store net opdrættes laks.

Mårup – Mårup Havn

Mårup er en smuk landsby med adskillige gamle huse og gårde. Man kan tage en afstikker til Mårup Havn, hvor der både nord og syd for havnen findes gode vandreture. Fra havnen kan man tage endagstur til Tunø, hvor biler er bandlyst.

Nordby

Nordby er interessant i kraft af sine mange velbevarede bindingsværkshuse. Særligt ved gadekæret kan man fornemme hvorledes en dansk landsby så ud før i tiden. Der var oprindeligt 5 bybrønde som opdelte byen i distrikter. 4 af disse stensatte brønde er bevarede og de er bemærkelsesværdige ved deres store dybe og kedelagtige facon. Fra det gule klokketårn ringes der hver morgen og aften, samt ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, da lyden af kirkeklokkerne fra Nordby Kirke sjældent kan nå byen.

Nordby Kirke

De ældste dele af Nordby Kirke stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, men kirken er præget af mange senere til- og ombygninger. Kirkens fineste inventar er et sengotisk monstransskab. Kirkens ensomme beliggenhed kan forklares ved, at der i tidligere tider lå 2 landsbyer her. Disse byer blev sandsynligvis ødelagt i 1300-tallet af Lybækkerne.

Onsbjerg Kirke

Af den oprindelige kirke opført i 1200-tallet er kun skibet bevaret. Resten af kirken er ombygget mellem 14- og 1500-tallet. Kirkens fornemmeste særværdighed er et romansk guldkrusifix ophængt på korets nordvæg. En indskrift fra 1596 fortæller at korset drev i land på et kvindelig. Hvor liget drev i land findes i dag Ilse Mades Helligkilde.

Tranebjerg Kirke

Tranebjerg Kirke har et imponerende kirketårn med skoldehuller og skydeskår. Foran kirken ligger tiendeladen, hvor det korn der blev afleveret som tiendeskat blev oplagret. I hjørnet mellem laden og den gamle kirkegårdslåge ses et hul med en jernrist over. Det er en såkaldt “færist” der skulle forhindre løse dyr i at gå ind på kirkegården. Såvel kirkeladen som risten er fredet i klasse A. I kirkens nordmur ses den velbevarede, men tilmurede kvindedør.

Vesborg Fyr

Fyret er bygget i 1894. På dette sted lå i middelalderen borgen Wisborg. Størstedelen af slotsbanken er dog forsvundet i havet. Der er adgang til fyret(spørg på turistkontoret hvornår og hvordan), og fra toppen er der en fantastisk udsigt til Jylland, Sjælland og Fyn. Vesborg Fyr er det nærmeste man kan komme Danmarks geografiske midtpunkt.

Ørby

Tidligere var Ørby en stor tæt bebygget landsby med mange større gårde. En brand hærgede i ca. 1870 store dele af byen. Greven købte herefter byens jorde, og lod opføre en del huse til sine landarbejdere. Midt i byen ses den smukke, gamle og velbevarede firlængede gård “Ørbygård”.

Økomuseum Samsø

Velkomstcenter og Samsø Museumsgård

Økomuseum Samsø er det fælles navn for mange forskellige aktiviteter, der tilsammen giver mulighed for at se og forstå sammenhængen mellem Samsøs landskab, kultur og mennesker.

Hjertet i Økomuseet er Velkomstcenter Samsø i det nedlagte Tranebjerg Mejeri og nærmeste nabo til Samsø Museumgård.

Her får besøgende en kulturhistorisk introduktion til øen, information om Økomuseum Samsøs mange besøgssteder, aktiviteter og arrangementer, og kan lade sig inspirere til at opsøge historien ude i landskabet.

Velkomstcentret tilbyder:

  • Filmen ”Samsø – en ø bliver til”, om Samsøs udvikling gennem 16.000 år fortalt på kun 8 minutter.
  • Skiftende særudstillinger – i sæsonen 2015 ”Hverdagens Helte” om dagligdagen på Samsø under besættelsen.
  • Det nye, spændende historieformidlingsafdeling ”HistorieUniverset”.
  • En museumsbutik med et stort udvalg af historisk legetøj og smykker, Samsø litteratur og unikke Samsø gaver.

Samsø Museumsgård tilbyder:

  • Gården interiør – fra ca. 1850 – viser et ret velhavende miljø, præget af fajancer og tekstiler, hjembragt af øens mange søfarende.
  • En mindre udstilling af Kellinghusen fajancer vises i storstuen med eksempler på typisk tilbehør til klædedragten på Samsø i 17-1800 årene.
  • En oldtidsudstilling er indrettet i gårdens oprindelige lolænge. Udstillingen fortæller om Samsøs forhistorie gennem mange tusind år, fra den enestående rentakøkse , ca 9.000 år f.Kr., til fund fra middelalderen, hvor Samsø var kongelig ejendom.
  • En lille afdeling med gamle nytte- og lægeplanter er indrettet i museumshaven.

Åbningstider:

1. april til 30. april dagligt 10 -14
1. maj til 31. oktober dagligt 10 -16

Pris for grupper:

Besøg på Velkomstcenter og Museum – 30 kr.
Kun introduktionsfilmen – 10 kr.
Guidning – 350 kr.

Kontakt

Økomuseum Samsø
Adresse:Museumsvej 5
By:8305 Samsø
E-mail:info@ecomuseum-samso.dk
Telefon:+45 86 59 21 50
www.ecomuseum-samso.dk